24 de juny de 2013

Nova programació dels tallers

Aquesta és la nova programació dels tallers pel curs vinenet:Dates de matrícula curs 2013/2014:
Alumnes antics: de 17 al 28 de juny
Alumnes nous: del 16 al 30 de setembre

Lloc i horari de matrícula:
OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana)
Ajuntament
De dilluns a dijous de 9 a 18:45 h
Divendres de 9 a 13:45 h


Informació

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Tel: 93 565 70 00 Servei d’Educació
 


OFERTA CURS 2013/2014

Dibuix i pintura – Paco Minuesa
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 h

Dibuix i pintura – Maria Roldán
Dimarts de 18 a 21 h
Dijous de 18 a 21 h

Color i dibuix – Pere Borrat
Dimarts de 10 a 13 h

Figura Humana – Maria Roldán
Dimecres de 10 a 13 h

Ceràmica – Lola Gratacós
Dilluns i dimecres de 10 a 13 h
Dijous de 18 a 21 h

Modelatge – Maria Roldán
Dimarts i dijous de 10 a 13 hores

Escultura – Pere Borrat
Dilluns, dimecres i divendres de 17:30 a 20:30 hores

Gravat – Gemma Molera
Dijous de 10 a 13 h
Dilluns de 18 a 21 h

Tapís – Paco Minuesa
Dimecres de 18 a 21 h

Artefacte – Dolors Serra
Dimecres de 17 a 19 h

Història de l’Art – Xita Coll
Divendres de 10 a 11,15 h
Dijous de 18:30 a 19:45 h

Seminari d ‘Estètica de l’Art – Xita Coll
Dilluns de 18:30 a 19:45 h

Amics del Museus – Xita Coll
Dimecres de 10 a 12 h


Preus públics per les inscripcions dels tallers anuals
           
           
Hores setmanals
Preu anual
Preu mensual
12 h setmanals
1.382,10 €
153,56 €
9 h setmanals
1.158,20 €
128,86 €
6 h setmanals
847,40 €
94,15 €
3 h setmanals
447,10 €
49,67 €Seminaris Història de l’Art de 1:30 h setmanals 226,60 € anual

Amics del museus 2 h setmanals 301,90 €  anual

Artefacte 2 hores setmanals, material inclòs 440,00 anual

En el moment de fer la inscripció el nou alumnat farà efectiu el pagament de 20 € per la tramitació de l’expedient. Els antics alumnes n’estan exempts.

Formes de pagament 

  • En una sola vegada al fer la inscripció, mitjançant la domiciliació bancària que indiqui l’usuari.
  • A terminis: es prorratejarà en 9 rebuts mensuals, el primer rebut es cobrarà la quinzena següent a la formatlització de la inscripció, per domiciliació bancària.
  • En imports inferiors a 350,00 euros es podrà pagar sencer o fraccionat en 2 terminis, per domiciliació bancària.

Baixes:
S’haurà de sol·licitar amb l’imprès que facilitarà la Secretaria de l’Escola d’Art.
L’usuari estarà obligat a fer efectiva la totalitat de l’import corresponent al mes en què sol·licita la baixa.
L’import corresponent a la tramitació d’expedient no serà retornat.

Normativa de permanència al centre:

L’usuari haurà de fer efectius, mensualment, els rebuts d’Entretallers; en cas d’existir dues mensulalitats pendents de pagament l’alumne/a serà donat de baixa a tots els efectes, perdent el dret a la plaça.

Si al moment de formalitzar la inscripció l’interessat té algun deute pendent amb el Patronat Municipal d’Eduació, haurà de formular les oportunes explicacions a les oficines del PME, els òrgans del qual prendran la decisió convenient en cada cas concret.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Dóna'ns una mica de temps i el publiquem!