12 de setembre de 2013

PROGRAMACIÓ DE DIBUIX I PINTURA


DIBUIX I PINTURA

A  càrrec de: Maria Roldàn
Dimarts i dijous de 10 a 13 h
Dimarts i dijous de 17:30 a 20:30 h
Lloc:

Aquest taller ofereix un espai obert on iniciar-se i aprofundir en l’aprenentatge del dibuix i la pintura. Es començarà amb un estudi profund del dibuix, per continuar amb les diferents tècniques pictòriques. Tan mateix, és un lloc de creació on cada alumne pot desenvolupar la seva pròpia obra sota la direcció d’un professor.


DIBUIX
El dibuix és la tècnica bàsica i prèvia a totes les arts gràfiques. Tenir un coneixement profund del dibuix i de totes les seves aplicacions facilita la labor creativa de tota expressió plàstica.
Dibuixar és aprendre a mirar, observar, analitzar, meditar i experimentar amb les formes que ens envolten. La línea com a element descriptiu i el traç com a element expressiu. Es treballarà a partir de objectes, imatges i model viu (figura humana).

Materials: llapis, grafit, carbonet, pastel i tinta.
Suport: diferents tipologies de paper i format.


EL COLOR I LA PINZELLADA
El color és sentiment, és emoció, és llum. És la presència de la vida a través de la retina, dels colors. Es començarà fent un estudi del color (primaris, secundaris, complementaris, harmònics i contrastats) amb el fi de saber obtindre el to exacte del color observat o saber escollir l’impacta cromàtic que volen donar a l’obra. Es treballarà tant de la realitat com de la imaginació amb diferents tècniques per obtindre un major un major domini del traç i de la pinzellada.

Materials: pastel, aquarel·la i acrílic
Suport: paper, cartró i llenç.


LA FIGURA HUMANA I EL SEU ENTORN
Estudi de la figura humana com un paisatge ple de formes i colors. L’expressivitat del rostre (retrat), la plasticitat del cos (moviment), i la importància de la llum i l’ombra per obtenir el volum de les formes. Anàlisis del paisatge natural i urbà per introduir la figura humana en diferents entorns. Composició i proporció.

Materials: acrílic, ceres i olis.
Suport: paper, cartró i llenç.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Dóna'ns una mica de temps i el publiquem!